Kontakt

Kontaktní adresa – Klub filatelistů 04-01Liberec

Předseda KF 04-01:

Josef Chudoba, josef.chudoba@tul.cz

Místopředseda KF 04-01:

Vratislav Ryška

Soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace – filatelie a filokartie:

Tomáš Pazderník