Organizační výbor

Organizační výbor:

 

předseda výstavního výboru: Josef Chudoba, Josef.chudoba@tul.cz, 603 472 395

místopředseda výstavního výboru: Jiří Kraus

místopředseda výstavního výboru: Roman Kollitz

vedoucí technického odboru: Tomáš Netušil

vedoucí filatelistického odboru: Tomáš Pazderník, tom.pazdernik@seznam.cz, 603 241 785

revizní komise: Josef Straka