Odkazy

Svaz českých filatelistů – Svaz českých filatelistů je spolkem sdružujícím filatelisty v celé České republice ve více než 300 klubech filatelistů, specializovaných odborných společnostech, komisích, sekcích a rovněž v kroužcích mladých filatelistů. V současnosti sdružuje více než 5000 sběratelů. 

Poštovní muzeum 

EXPONET – Virtuální výstava poštovních známek, více než 1000 elektronických exponátů.

FILASO – Naskenované filatelistické dokumenty a literatura – nejrozšířenější česká elektronická filatelistická knihovna

Další zajímavé odkazy: